JP Heyelaan 38 3842 CK Harderwijk
06-43 86 20 12
info@extrabegeleiding.nl

Bijles & Remedial Teaching

Harderwijk | Hierden | Hulshorst | Ermelo | Zeewolde

Remedial Teaching

In samenwerking met het kind, de ouders en de school kan er een “plan op maat” gemaakt worden. Er wordt bekeken wat het kind al kan, wat het moeilijk vindt en waar het aan wil en moet werken. Door een positieve insteek en het kind actief te betrekken bij het leerproces krijgt het kind meer vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten en meer plezier in het leren.

Kind Centraal

Door uw kind actief te betrekken bij het oplossen van het leerprobleem, werken we ook aan het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de motivatie. Ons doel is om uw kind weer plezier in het leren te geven. Het kind moet weer het gevoel krijgen: “Ik kan het wel”, “Ik kan het weer”, “Ik ben niet dom.”

Basisonderwijs

Bureau voor Extra Begeleiding uit Harderwijk richt zich op de kinderen van de basisschool: groep 1 tot en met groep 8. Wij begeleiden kinderen uit Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde. Heeft een leerling in de eerste klas middelbare school moeite met Nederlands of plannen? Dan kunnen wij deze leerlingen ook verder helpen. 

Wie ben ik? 

Heidi Hoeven uit Harderwijk heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Naast haar eigen remedial teaching praktijk is ze jaren lang werkzaam geweest als remedial teacher op een basisschool in Harderwijk. Op dit moment is ze ook werkzaam als Intern Begeleider in het speciaal onderwijs.

Bijles?

Heeft uw kind behoefte aan remedial teaching?  

Vindt uw kind het leren op school moeilijk?
Kan uw kind niet met de groep meekomen?
Heeft uw kind niet meer zoveel plezier in school?

Dan kan Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven hulp bieden om samen met u en uw kind de achterstand in te lopen, zodat uw kind weer met de groep mee kan doen. Wij kunnen kinderen begeleiden uit: Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde.

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. Tel. 06-43 86 20 12

Aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Remedial Teachers (LBRT).