Remedial Teaching

In samenwerking met het kind, de ouders en de school kan er een “plan op maat” gemaakt worden. Er wordt bekeken wat het kind al kan, wat het moeilijk vindt en waar het aan wil en moet werken. Door een positieve insteek en het kind actief te betrekken bij het leerproces krijgt het kind meer vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten en meer plezier in het leren.

Basisonderwijs

Bureau voor Extra Begeleiding uit Harderwijk richt zich op de kinderen van de basisschool: groep 1 tot en met groep 8. Wij begeleiden kinderen uit Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde.

Kind centraal

Door uw kind actief te betrekken bij het oplossen van het leerprobleem, werken we ook aan het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de motivatie. Ons doel is om uw kind weer plezier in het leren te geven. Het kind moet weer het gevoel krijgen: “Ik kan het wel”, “Ik kan het weer”, “Ik ben niet dom.”