JP Heyelaan 38 3842 CK Harderwijk
06-43 86 20 12
info@extrabegeleiding.nl

Remedial Teaching

Bijles en Remedial Teaching Basisonderwijs Harderwijk | Ermelo | Hierden | Hulshorst | Zeewolde

Wat is remedial teaching

Bij Remedial teaching wordt er gespecialiseerde begeleiding gegeven aan kinderen met leerproblemen en/of leerstoornissen. Deze kinderen hebben meer moeite met sommige schoolvakken dan het gemiddelde kind. Hierdoor raakt het kind achter bij de groepsgenoten met als gevolg faalangst, weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.

Door extra instructie te geven en een goede ondersteuning kan het kind de achterstand weer inlopen en/of de lessen in de groep blijven volgen.

In samenwerking met het kind, de ouders en de school kan er een “plan op maat” gemaakt worden. Er wordt bekeken wat het kind al kan, wat het moeilijk vindt en waar het aan wil en moet werken. Door een positieve insteek en het kind actief te betrekken bij het leerproces krijgt het kind meer vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten en meer plezier in het leren.

Het kind moet weer het gevoel krijgen: “Ik kan het wel”, “Ik kan het weer”, “Ik ben niet dom.” Wij begeleiden kinderen uit het basisonderwijs in : Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde op het gebied van:

  • Lezen
  • Rekenen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Schrijven
  • Topografie
  • Helpen bij het maken van spreekbeurten en boekenbeurten

Ook verzorgen wij cito trainingen voor de groepen 3 t/m 8 in Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde.