JP Heyelaan 38 3842 CK Harderwijk
06-43 86 20 12
info@extrabegeleiding.nl

Remedial teaching en bijles: noodzakelijk in het huidige onderwijs!

Bijles en Remedial Teaching Basisonderwijs Harderwijk | Ermelo | Hierden | Hulshorst | Zeewolde

In 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Dit houdt in dat alle kinderen dichter bij huis onderwijs zouden moeten krijgen. Veel leerlingen die anders naar een Speciale basisschool (sbo) zouden gaan, krijgen nu een plekje op een reguliere basisschool. Met gevolg grotere groepen, meer kinderen met gedrags- en /of leerproblemen in één groep en leerkrachten die ondanks meer professionalisering, niet tegemoet kunnen komen aan álle ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Veel leerkrachten voelen zich onmachtig, omdat ze vaak niet voldoende alle kinderen “gezien en geholpen” hebben. Ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn geen duizendpoot.

Ook sommige kinderen ervaren school als iets negatiefs. Vooral kinderen met gedrags- en of leerproblemen merken dat zij niet mee kunnen komen in de klas met de leerstof. Ze krijgen bijv. de instructie onvoldoende mee, snappen de nieuwe leerstof niet, omdat de “oude” leerstof nog niet beheerst wordt. Kunnen zich onvoldoende concentreren binnen de grote groep, omdat er altijd wel omgevingsgeluid is. Binnen de grote groepen worden ze niet gezien of krijgen ze niet nog extra de ondersteuning die ze nodig hebben. Gevolg hiervan is dat deze kinderen dit uiten in nog meer gedragsproblemen op school of juist alleen thuis. Deze kinderen raken hun zelfvertrouwen kwijt en krijgen een negatief zelfbeeld.

Door nu juist een professional als een remedial teacher (RT-er) in te schakelen, die met kennis en ervaring de “extra handen” in de klas kan zijn, binnen de school of op een praktijk buiten de school, kunnen deze kinderen wel de extra ondersteuning of instructie krijgen. Een RT-er kan nogmaals de instructie geven, die het kind gemist of extra nodig heeft. Doordat er individueel of in kleine groepjes gewerkt wordt, kan de RT-er extra observeren op welke manier de ondersteuning effectief is voor het kind. Hierdoor lukt het vaak om een leerling wel op de reguliere school te houden of zelf weer in te haken bij de leerstof uit de klas. De leerling ervaart weer dat hij/ zij het wél kan en het zelfvertrouwen begint weer te groeien.

Om dit te bereiken is er een goede samenwerking tussen het kind en ouders, de school en remedial teacher nodig. Door een goede wisselwerking in het delen van informatie over het kind en te praten met het kind, kan er op een effectieve en leuke manier gewerkt worden aan hun moeilijkheden. Uit ervaring als RT-er weet Heidi Hoeven van “Bureau voor Extra Begeleiding” uit Harderwijk dat op deze manier veel kinderen toch op het reguliere basisonderwijs kunnen blijven en met meer plezier weer naar school gaan.

Wilt u meer weten over remedial teaching en/of bijles? Neem dan eens contact op met remedial teacher Heidi Hoeven uit Harderwijk. Wij verzorgen bijles in: Harderwijk, Ermelo, Hierden, Hulshorst en Zeewolde.
Tel. 06-43.86.2012 of kijk eens op: www.bijles-harderwijk.nl . Een vraag mailen mag ook: info@extrabegeleiding.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *